Mikulášský turnaj již klepe na dveře

Hradecko

Fotbalová školička působící při ZŠ Milady Horákové připravuje i letos pro své žáky tradiční Mikulášský turnaj, nad kterým převzala patronát společnost VAK Stavby Hradec Králové. Stejně jako tomu bylo na říjnovém turnaji, tak i v sobotu 4. prosince bude pro žáky školičky (ročník 2005 až 2007) připraven sportovní program ve všech třech tělocvičnách základní školy.

Fotbalová školička byla založena ve spolupráci s ředitelem školy M. Kudyvejsem v září 2008 jako kroužek. Vznikla jako experiment, který si dal za úkol přilákat ke sportování děti v předškolním věku, naučit je základním pohybovým dovednostem a pomocí nejrůznějších her a cvičení v nich prohloubit vztah ke sportu, zejména ke kopané. Že to byla správná cesta, dokazuje zájem dětí a rodičů. Za dva a půl roku existence školičku navštívilo přes 170 chlapců i děvčat. Pravidelně se do cvičení zapojuje kolem padesáti děti.

Fotbalová školička je organizačně členěna do dvou ročníků. Mladší ročník (tří a čtyřleté děti) se učí pohybovým dovednostem, rozvíjí obratnost, rychlost a osvojují si základní prvky práce s míčem. Na to plynule navazuje starší ročník (pětileté děti). Vzhledem k tomu, že tento ročník slouží jako příprava pro přechod do vybraného fotbalového klubu, věnují se děti hře a práci s míčem.

Vedení a trenéři nepřipravují pro děti jen tréninky, ale během roku i řadu doprovodných akcí, kterými jsou tradiční podzimní halové turnaje (říjnový „O pohár Hradeckého deníku“, prosincový „Mikulášský turnaj“). Pro hráče je každoročně zkraje jara na dva víkendy objednána velká hala ZŠ Kukleny, kde mají děti možnost předvést svým nejbližším, co se naučili.

„Koncem školního roku jsme ve spolupráci s vedením základní školy uspořádali 6. ročník Memoriálu M. Horákové. Jedná se o turnaj, který škola pořádá pravidelně v termínu, kdy si připomínáme výročí popravy Milady Horákové,“ uvedl Petr Vohralík, manažer Fotbalové školičky.

Mimo tyto akce navázala školička styky s mladší přípravkou Roudnice a v květnu na roudnickém hřišti sehrála společný turnaj. Roudničtí byli naopak na oplátku pozváni na červnový memoriál. Protože všechny akce probíhají za obrovského zájmu rodičů i jejich ochoty pomoci, není o správné prostředí i dobrou náladu nouze.

Činnost podporuje i město Hradec Králové

Činnost školičky by v uvedeném rozsahu nemohla probíhat bez podpory vedení ZŠ M. Horákové, ale i města Hradce Králové. Zejména spolupráce s odborem školství a vedením základních a mateřských škol je na dobré úrovni.

Pokud se týká spolupráce s hradeckými fotbalovými kluby, školička dlouhodobě a dobře spolupracuje s FC Hradec Králové, kde končí většina absolventů.

Vzájemná spolupráce přináší řadu poznatků pro práci s nejmladší fotbalovou generací. Svěřence školičky najdete také na Novém Hradci, v Třebši, v Malšovicích či v královéhradecké Olympii.

Největším problémem zůstává špatná kvalita deset let starého školního hřiště s umělohmotným povrchem, na kterém se podepsalo denní využívání školou a veřejností, ale i devastace běžecké dráhy prorůstající vegetací.

Představitelům školičky tak nezbývá než doufat, že se v roce 2011 najdou v rozpočtu města potřebné zdroje na realizaci plánované rekonstrukce.

Vzhledem k tomu, že školička je otevřeným projektem, přijímá pohybově talentované děti se zájmem o kopanou průběžně celý školní rok. „Pakliže máte fotbal rádi a chcete si svoje dovednosti mezi námi vyzkoušet, přijďte za námi na Miladu: ročník 2005 v pondělí, středu a pátek, ročníky 2006 a 2007 v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin,“ zve Petr Vohralík. Bližší informace o činnosti Fotbalové školičky naleznete na webových stránkách www.skolickahk.ic.cz.

(vo)

Authors: Hradecký deník

Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže